De LichtjesParade wordt mogelijk gemaakt door Lelykracht*

Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. Het doel is tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Een stad waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een stad waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Daarom steunt Lelykracht De LichtjesParade.

* Lelykracht is een initiatief van FlevoMeer Bibliotheek, Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad.

VSBfonds steunt Lelykracht en De LichtjesParade

VSBfonds gelooft dat actieve burgers die zich inzetten voor elkaar en voor hun omgeving, een rol van betekenis spelen in de verbetering van de leefbaarheid van de lokale samenleving. Dat is waar Lelykracht over gaat: met burgers samen werken aan een samenleving in Lelystad waaraan iedereen meedoet om met elkaar de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dit doel sluit aan op de missie en visie van VSBfonds: het stimuleren van maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land door projecten te steunen die actief burgerschap mogelijk maken en versterken.
VSBfonds ondersteunt Lelykracht de komende 3 jaar met in totaal 1 miljoen euro. Dankzij deze donatie kan Lelykracht meer betekenen voor de Lelystedelingen door o.a. projecten uit te voeren met en voor Lelystedelingen zoals De LichtjesParade met spetterende eindshow.

Over VSBfonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat ruim 27 jaar en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.
Meer informatie
Kijk op www.lelykracht.nl en www.vsbfonds.nl

VSBfondsLelystad_Onderlogo-01

Lelykracht_1.3